Get Adobe Flash player

สถาปัตย์ลาดกระบัง

ชมบรรยากาศการเรียนการสอนศิลปะ BDCD ครับ

 

บรรยากาศการเรียนการสอนของ BDCD


สถาปัตย์ วาดทัศนียภาพ

คอร์สนี้สำหรับน้องๆ ที่จะสอบเข้าคณะ สาขาต่างๆ ดังนี้?คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์?ทุกภาควิชา ทุกมหาวิทยาลัย จุฬา / ศิลปากร / ลาดกระบัง / พระจอมเกล้าธนบุรี

ติวข้อสอบทฤษฏีสถาปัตยกรรมแนว PAT-4

สอบตรง ศิลปากร ลาดกระบัง ธรรมศาตร์?เป็นต้น หลักสูตรนานาชาติ จุฬา (INDA / COMMDE) เจาะแนวข้อสอบ CU-TAD หลักสูตรนานาชาติ พระจอมเกล้าธนบุรี (SoA+D)

คอร์สนี้สำหรับน้องๆ ที่มีใจรักและมีความสนใจที่จะเรียนในทางสถาปัตย์?น้องๆ ไม่มีพื้นฐานมาเลย หรือ มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว (มีพื้นฐานการวาดเส้น)

 

-การเรียนในคอร์สนี้จะเน้นไปที่การปูพื้นฐานและสร้างความคุ้นเคยในการใช้ทักษะการวาดเส้น

-ทำความเข้าใจลักษณะของการใช้เส้นในแบบต่างๆ

-การวาดภาพทัศนียภาพ หรือ Perspective?ระยะภาพ,แสง/เงา,การRender,การสร้างจุดสนใจ,การใช้สี

-Perspective Normal eye view,Worm eye view,Bird eye view และวิธีในการทำที่ง่ายและเร็วที่สุด

ติวสถาปัตย์ ติวถาปัตย์ ความถนัดทางสถาปัตยกรรม ติว pat4 perspective

ความถนัดทางสถาปัตยกรรม

คอร์สนี้สำหรับน้องๆ ที่จะสอบเข้าคณะ สาขาต่างๆ ดังนี้?คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์?ทุกภาควิชา ทุกมหาวิทยาลัย จุฬา / ศิลปากร / ลาดกระบัง / พระจอมเกล้าธนบุรี

ติวข้อสอบทฤษฏีสถาปัตยกรรมแนว PAT-4

สอบตรง ศิลปากร ลาดกระบัง ธรรมศาตร์?เป็นต้น หลักสูตรนานาชาติ จุฬา (INDA / COMMDE) เจาะแนวข้อสอบ CU-TAD หลักสูตรนานาชาติ พระจอมเกล้าธนบุรี (SoA+D)

คอร์สนี้สำหรับน้องๆ ที่มีใจรักและมีความสนใจที่จะเรียนในทางสถาปัตย์?น้องๆ ไม่มีพื้นฐานมาเลย หรือ มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว (มีพื้นฐานการวาดเส้น)

 

-การเรียนในคอร์สนี้จะเน้นไปที่การปูพื้นฐานและสร้างความคุ้นเคยในการใช้ทักษะการวาดเส้น

-ทำความเข้าใจลักษณะของการใช้เส้นในแบบต่างๆ

-การวาดภาพทัศนียภาพ หรือ Perspective?ระยะภาพ,แสง/เงา,การRender,การสร้างจุดสนใจ,การใช้สี

-Perspective Normal eye view,Worm eye view,Bird eye view และวิธีในการทำที่ง่ายและเร็วที่สุด

-หลักในการเขียน Poster และทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ขั้นสูง

-พื้นฐานความเข้าใจใน Isometric เบื้องต้น

-พื้นฐานในการออกแบบ Sketch design

-การเขียนวัตถุ 3 มิติ และ การจัดองค์ประกอบภาพ

-พื้นฐานการวาด คน , ต้นไม้ , ยานพาหนะต่างๆ

-องค์ประกอบของการออกแบบและหลักการออกแบบ

-โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม

-สถาปัตยกรรมไทย

-สถาปัตยกรรมเขตร้อน

-การเขียนแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น

-การออกแบบสัญลักษณ์ Symbol design

-การออกแบบโปสเตอร์ -Sketch Design??และทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์

-ตัวอย่างข้อสอบ PAT 4 ?และฝึกทำโจทย์

- เนื้อหา PAT 4 โดยสังเขป

-โครงสร้างและวัสดุสำหรับการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม

-สถาปัตยกรรมไทย และ สถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น

-การวางและกำหนดตำแหน่งอาคารและการออกแบบที่ส่งผลต่อการใช้งาน

-ภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น Basic landscape design

-สถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น Basic Inteior architecture

-รู้จักกับสถาปนิกและนักออกแบบ

ติวสถาปัตย์ ติวมัณฑนศิลป์ ทุกสาขา

.ติวสถาปัตย์ทุกสาขา..?

: สาขาสถาปัตยกรรม

: สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

: สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

: สาขาออกแบบอุตสาหกรรม

: สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

: INDA / COMMDE จุฬาฯ (international programme)

สถาบัน :: จุฬาฯ / ศิลปากร / ลาดกระบัง / เกษตร / ธรรมศาสตร์ / เชียงใหม่ / พระจอมเกล้าธนบุรี

 

?..วาดเส้น/ ติวมัณฑนศิลป์ ทุกภาควิชา..?

- ออกแบบตกแต่งภายใน
- ออกแบบนิเทศศิลป์
- ออกแบบประยุกต์ศิลป์
- ออกแบบเครื่องประดับ (จิวเวลรี่)
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ (โปรดักส์)
- ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา (เซรามิก)
- ออกแบบเครื่องแต่งกาย (แฟชั่นดีไซน์

ใครอยากเรียนสถาปัตย์ มัณฑนศิลป์ เตรียมตัว!! ให้พร้อม

ผู้ที่จะเข้าเรียนด้านที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปแขนงต่างๆ จะต้องหมั่นเข้าเช็ค Web ของสถานศึกษาที่เราหมายตาเอาไว้บ่อยหน่อยโดยเฉพาะช่วง ส.ค.-ก.ย. ของแต่ละปีเพราะจะเป็นช่วงที่สถาบันต่างๆจะเปิดรับสอบตรง

 

จะขอยกตัวอย่างเฉพาะที่อยู่ใน กทม. เช่น ม.ศิลปากร, จุฬา, มศว, รวมทั้ง ม.ราชมงคลบางแห่ง และจะสอบช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย.ช่วงเดียวกับที่สอบ Admission

ฉะนั้นผู้ที่เรียนอยู่ ม.6 และต้องการจะเรียนด้านนี้ทำใจได้เลยว่า เดือน ต.ค.ต้องสอบทั้งเดือน เพราะถ้าพลาดจากช่วงนี้แล้วโอกาสที่จะเข้าเรียนด้านนี้จะเหลือแค่ยื่นคะแนน Admissionกลางเท่านั้น

จะเหลือสถาบันที่รับด้านนี้น้อยมากๆๆๆๆ (เพราะปัจจุบันนี้ผมคิดว่า 70% -80% ที่สถาบันต่างรับเองก็คือสอบตรง) เท่าที่ทราบจะมี

พระจอมเกล้าลาดกระบังฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชานิเทศศิลป์ เอกนิเทศศิลป์, เอกภาพยนตร์และวิดีโอ, เอกถ่ายภาพ

ทั้งหมดจะรับประมาณ 90 คน เป็นสถาบันเดียวที่รับ 100%, จุฬาฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ไม่ได้รับ 100% จะมีรับตรงส่วนหนึ่ง, ม.เชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ ภาควิชาออกแบบ เช่นเดียวกับจุฬาฯ ไม่ได้รับ 100%, ม.ราชมงคลบางแห่ง, ม.ราชภัฎฯ บางแห่ง

สอบสถาปัตย์ เขาสอบไรกันมั่งเนี่ย!!!!???..

สอบตรง
-วิชาความถนัดทางสถาปัตย์ มีchoice +วาด เน้นวาด ส่วนคะแนนตรงนี้เยอะหน่อย

- วิชาการ แล้วแต่ที่นะ แต่ทุกที่มีสอบ เลขกับอังกฤษมีทุกที่ วิทย์ก็มีบ้างค่ะ แต่ส่วนไม่เยอะเน้นฟิสิกส์ เคมี พื้นฐาน (ยกเว้นศิลปากรที่เน้นๆฟิสิกส์)?ไทย สังคม น้อยนะ สอบแค่บางที่ (เจอที่ลาดกระบัง)

เเอดกลาง

-โอเน็ต มีหมด เลข ไทย วิทย์ อังกฤษ สังคม พละสุขฯ ศิลปะ การงาน โดยส่วนตัวว่าวิทย์ไม่ได้ลึกแบบพวก pat2 นะ เป็นวิทย์พื้นฐาน
-gat เชื่อมโยง+eng
-pat4 ความถนัดทางสถาปัตย์ ไม่รู้เขาจะเปลี่ยนรูปแบบอีกไหมออกมาสี่รอบไม่เหมือนกันเลย = =

เอาเป็นว่าเน้นๆ เลข อังกฤษ แล้วก็ถ้าเข้าพวก สถ. ก็เพิ่มฟิสิกส์นะ

ที่สำคัญที่สุดวาดรูปวิชาความถนัดทางสถาปัตย์? ?อันนี้เน้นมากกกกก

คำแนะนำดีๆ ที่จะช่วยให้น้องๆ เลือกสอบในสาขาที่โดนใจ

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แบ่งเป็น 7 สาขา (เปิดสอบตรงเท่านั้น)
- ออกแบบภายใน
- ออกแบบนิเทศศิลป์
- ออกแบบผลิตภัณฑ์
- ออกแบบเครื่องเคลือบ
- ออกแบบเครื่องประดับและอัญมณี
- ออกแบบเครื่องแต่งกาย (พึ่งเปิดได้ไม่กี่ปี)
- ประยุกต์ศิลป์
การสอบเข้า
ทุกสาขาจะต้องสอบวาดเส้นมัณฑนศิลป์ เป็นวิชาบังคับสอบคู่กับวิชาสาขาที่ต้องการ เช่น วาดเส้นมัณฑนศิลป์ กับออกแบบภายใน, วาดเส้นมัณฑนศิลป์ กับออกแบบเครื่องแต่งกาย เป็นต้น

@ TUTOR
แนะนำให้เรียนวิชา Drawing เป็นพื้นฐานก่อนค่ะ เพราะสามารถใช้สอบได้ในทุกสาขาวิชา โดยเรียนประมาณ 2-3 คอร์สเพื่อฝึกให้ชำนาญมากที่สุดค่ะ เพราะข้อสอบของม.ศิลปากร จะเน้นความถูกต้อง และเหมือนจริงเป็นหลักจึงต้องใช้เวลาในการฝึกฝนค่อนข้างนานค่ะ

และควรลงเรียนคอร์ส วิชาเอก ด้วยนะ เช่น ออกแบบภายใน, ออกแบบนิเทศศิลป์, ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเครื่องแต่งกาย และประยุกศิลป์ค่ะ ออกแบบเครื่องประดับ………..…………………………

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แบ่งเป็น 5 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาจิตรกรรม
- สาขาวิชาประติมากรรม
- สาขาวิชาภาพพิมพ์
- สาขาวิชาศิลปไทย
- สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์
การสอบ
เลือกสอบวิชา วาดเส้นจิตรกรรม (Figure) และองค์ประกอบศิลป์ ? วิชาวาดเส้น ?มักจะให้วาดคนเต็มตัว ส่วนองค์ประกอบศิลป์มักจะให้จัดองค์ประกอบเป็นเรื่องราวตามที่กำหนดให้ อะไรประมาณนี้

@ TUTOR
ให้เลือกเรียนวิชา Drawing 3-4 คอร์สขึ้นไป ในการเตรียมตัวสอบน้องต้องฝึกฝนวาดคนจริงเต็มตัวทุกมุมมอง ทุกองศา ทั้งชายและหญิง จึงต้องใช้เวลาฝึกฝนนานกว่าการสอบวิชาวาดเส้นในสาขาอื่นๆ โดยเรียนควบคู่ไปกับวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 -2 คอร์สขึ้นไป

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มี 2 ภาคที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ คือ ภาคนฤมิตศิลป์ และทัศนศิลป์ (มีเปิดสอบตรงในบางสาขาวิชา) โดยแต่ละภาควิชาจะแบ่งออกเป็นสาขาต่างๆ ดังนี้ค่ะ
ภาคทัศนศิลป์ : เรียนหนักไปทาง Fine Art คล้ายประยุกศิลป์ ม.ศิลปากร มี 4 สาขาวิชา คือ
- สาขาจิตรกรรม
- สาขาประติมากรรม
- สาขาภาพพิมพ์
- สาขาภาพถ่าย / สื่อผสม
ภาคนฤมิตศิลป์ : คล้ายมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร มี 4 สาขาวิชา คือ
- สาขาเรขศิลป์ (Graphic design)
- สาขาหัตถศิลป์ (Ceramic Design)
- สาขามัณฑนศิลป์ (Fashion design)
- สาขานิทรรศการศิลป์

การสอบเข้า
การสอบกลาง ให้เลือกสอบวิชาทฤษฏีคู่กับปฏิบัติของภาคนั้นๆ เช่น ทฤษฏีนฤมิตศิลป์ + ปฏิบัตินฤมิตศิลป์ ส่วนการสอบตรง จะสอบวัดผลตามลักษณะสาขาวิชานั้นๆ เช่น แฟชั่นก็ให้ดีไซน์ชุด เป็นต้น

@TUTOR
ไม่ว่าจะสอบเข้าสาขาของภาควิชาไหนก็ตาม น้องๆ จะต้องเรียนวิชา Drawing เป็นพื้นฐานก่อนค่ะ เพราะจะต้องนำทักษะนี้ไปใช้สอบในวิชาปฏิบัติของทั้งสองภาควิชา ส่วนวิชาทฤษฎี และปฏิบัติ ของภาคนฤมิตศิลป์และทัศนศิลป์ ก็มีเปิดสอนเช่นกันค่ะ สำหรับการสอบตรงสาขาออกแบบแฟชั่

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีสาขาวิชาทั้งหมด 6 สาขาวิชา ได้แก่

ภาควิชาการออกแบบทัศนศิลป์
- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
- สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
- สาขาวิชาศิลปะเครื่องประดับ
- สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร (คล้ายนิเทศศิลป์)
ภาควิชาทัศนศิลป์
- สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ (คล้ายกับทัศนศิลป์ จุฬาฯ และประยุกศิลป์ ม.ศิลปากร)
- สาขาวิชาเซรามิค

การสอบเข้า
ทุกสาขาวิชามีเปิดสอบตรง โดยน้องๆ จะต้องสอบทั้งทฤษฎีและปฎิบัติเฉพาะสาขานั้นๆ พร้อมกับวิชาภาษาอังกฤษและความถนัดทางการเรียน (ในสาขาออกแบบแฟชั่นจะต้องสอบเย็บผ้าโดยใช้จักรหรือมือด้วย)โดยน้องที่สอบผ่านขั้นแรก จะต้องส่ง Portfolio ให้กับทางมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ในแต่ละมหาวิทยาลัยมีสาขามากน้อยแตกต่างกัน ดังนี้
มหาวิทยาลัยศิลปากร มี 2 สาขาวิชา
- สาขาสถาปัตยกรรม
- สาขาสถาปัตยกรรมไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีทั้งหมด 7 ภาควิชา
- ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
- ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม
- ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
- ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน
- ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
- ภาควิชาเคหการ
- สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี 1 สาขาวิชา
- สาขาสถาปัตยกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- สาขาสถาปัตยกรรม
- สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
- สาขาศิลปอุตสาหกรรม
ภาควิชานิเทศศิลป์
- สาขานิเทศศิลป์
- สาขาภาพยนตร์และวิดิโอ
- สาขาการถ่ายภาพ
ภาควิชาวิตรศิลป์ (มีเปิดสอบตรง)
- สาขาวิชาจิตรกรรม
- สาขาวิชาประติมากรรม
- สาขาวิชาภาพพิมพ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
- สาขาสถาปัตยกรรม
- สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
- สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
- สาขาออกแบบนิเทศศิลป์

การสอบเข้า
ในการสอบตรงไม่ว่าจะเข้าสาขาไหนก็ตาม (ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม) ให้สอบเหมือนกันคือสอบความถนัดทางสถาปัตย์ ในการเรียนปี1-2 จะเรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกันทุกภาค จะเริ่มเรียนวิชาเฉพาะทางตอนปี 2 เทอมปลาย หรือปี 3-5 ? ส่วนการสอบตรงในภาควิชาวิจิตรศิลป์ แม้จะอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่วิชาที่ใช้สอบจะเป็นวิชาวาดเส้น และองค์ประกอบศิลป์ค่ะ

ทั้งนี้ในละมหาวิทยาลัยจะมีวิชาที่ใช้สอบ และเงื่อนไขต่างๆ แตกต่างกันออกไปค่ะ น้องๆ ควรศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจให้ดีก่อนที่จะเลือกสมัครสอบนะ……………………….

ติวสถาปัตย์ ทุกภาควิชา

 

ติวสถาปัตย์ ?ติวถาปัตย์ ?ทุกภาควิชา

คอร์สนี้สำหรับน้องๆ ที่จะสอบเข้าคณะ สาขาต่างๆ ดังนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกภาควิชา ทุกมหาวิทยาลัย จุฬา / ศิลปากร / ลาดกระบัง / พระจอมเกล้าธนบุรี

สอบตรง ศิลปากร ลาดกระบัง ธรรมศาตร์ เป็นต้น

คอร์สนี้สำหรับน้องๆ ที่มีใจรักและมีความสนใจที่จะเรียนในทางสถาปัตย์ น้องๆ ไม่มีพื้นฐานมาเลย หรือ มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว (มีพื้นฐานการวาดเส้น)

 

-การเรียนในคอร์สนี้จะเน้นไปที่การปูพื้นฐานและสร้างความคุ้นเคยในการใช้ทักษะการวาดเส้น

-ทำความเข้าใจลักษณะของการใช้เส้นในแบบต่างๆ

-การวาดภาพทัศนียภาพ หรือ Perspective?ระยะภาพ,แสง/เงา,การRender,การสร้างจุดสนใจ,การใช้สี

-Perspective Normal eye view,Worm eye view,Bird eye view และวิธีในการทำที่ง่ายและเร็วที่สุด

-หลักในการเขียน Poster และทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ขั้นสูง

-พื้นฐานความเข้าใจใน Isometric เบื้องต้น

-พื้นฐานในการออกแบบ Sketch design

-การเขียนวัตถุ 3 มิติ และ การจัดองค์ประกอบภาพ

-พื้นฐานการวาด คน , ต้นไม้ , ยานพาหนะต่างๆ

-องค์ประกอบของการออกแบบและหลักการออกแบบ

-โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม

-สถาปัตยกรรมไทย

-สถาปัตยกรรมเขตร้อน

-การเขียนแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น

-การออกแบบสัญลักษณ์ Symbol design

-การออกแบบโปสเตอร์ -Sketch Design??และทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์

-ตัวอย่างข้อสอบ PAT 4 ?และฝึกทำโจทย์

?เนื้อหา PAT 4 โดยสังเขป

-โครงสร้างและวัสดุสำหรับการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม

-สถาปัตยกรรมไทย และ สถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น

-การวางและกำหนดตำแหน่งอาคารและการออกแบบที่ส่งผลต่อการใช้งาน

-ภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น Basic landscape design

-สถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น Basic Inteior architecture

-รู้จักกับสถาปนิกและนักออกแบบ

 

ดยทุกคอร์ส เมื่อจบคอร์สแล้ว น้องๆ สามารถมาต่อคอร์ส เพื่อให้เกิดความชำนาญได้เรื่อยๆ โดยทุกคอร์ส จะมี Level ที่ยากขึ้นไป

น้องๆ สามารถเลือกวันเรียนได้????..ควรลงเรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง??ทุกคอร์ส ราคา 3,990 บาท? 10 คาบ คาบละ 3ชม.??ด่วน !! รีบสมัครเลย

 

PLAN ?สถาปัตย์

สนใจที่จะเข้า เรียนใน?.. คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

: สาขาสถาปัตยกรรม

: สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

: สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

: สาขาออกแบบอุตสาหกรรม

: สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

: INDA / COMMDE จุฬาฯ (international programme)

สถาบัน :: จุฬาฯ / ศิลปากร / ลาดกระบัง / เกษตร / ธรรมศาสตร์ / เชียงใหม่ / พระจอมเกล้าธนบุรี

? คอร์สที่น้องๆควรเลือกลงคือ : ?วาดเส้น Drawing +สถาปัตยกรรม สาขาที่อยากเข้า? เช่น วาดเส้น Drawing + สถาปัตย์ ออกแบบภายใน

คุณสมบัติของน้องที่จะเรียนทางสายนี้

1. อยู่สายวิทย์ / ศิลป์ คำนวณ (ศิลป์ คำนวณ ต้องเรียนเสริม ฟิสิกส์)

2. อยู่สายศิลป์-ภาษา : แต่อยากเข้าภาค inter ของ จุฬาฯ

3. ไม่รังเกียจวิชาการ

 

อยากเข้าถาปัตย์ เขาสอบไรกันมั่งเนี่ย !!! ?คลิกเลยจ้า

DRAWING วาดเส้น

คอร์ส วาดเส้น?Drawing

คอร์ส วาดเส้น เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว หรือที่ไม่มีพื้นฐานมาเลย ควรลงเรียน วาดเส้น drawing ?เพราะใช้เป็นพื้นฐานได้ทุกสาขาวิชา

 

โดยมีเนื้อหาสังเขป ดังนี้

-การเรียนในคอร์สนี้จะเน้นไปที่การปูพื้นฐานและสร้างความคุ้นเคยในการใช้ทักษะการวาดเส้นด้วยดินสอ

-ศึกษาเกี่ยวกับแสงและเงา ไปจนถึงการ sketch งานรูปแบบต่างๆ

- พื้นฐานการวาดเส้น ฝึกการลากเส้น การแรเงา

- ฝึกการวาดเส้นและแรเงารูปทรงต่างๆ

– การจัดองค์ประกอบของภาพ

- การวัดเทียบสัดส่วนของวัตถุให้เกิดระยะมิติ

- การสังเกตุ โครงสร้าง ลักษณะเด่นของวัตถุ และถ่ายทอดผ่านการร่างเส้นดินสอ

- การร่างภาพ และการแรเงา ให้ผลงานสมบูรณ์ที่สุด ในเวลาจำกัด

- การแรเงาที่แสดงความแตกต่างระหว่างวัตถุทึบ และใส?

-ทำความเข้าใจลักษณะของการใช้เส้นในแบบต่างๆ

-การสร้างความเข้าใจในน้ำหนักของสี กับ ภาพขาวดำ

-การเขียนวัตถุ รูปทรงต่าง และรูปทรงที่ซับซ้อน

-การเขียนวัตถุ 3 มิติ และ การจัดองค์ประกอบภาพ

-การเขียนภาพโดยอ้างอิงโครงสร้างของมนุษย์

-การเขียนภาพหุ่นนิ่งมุมมองต่างๆ

-การเขียนภาพมือในลักษณะต่างๆ

-การเขียนวัตถุ ใกล้ตัว หรือสิ่งของใกล้ตัวต่างๆ ?เช่น ?ปากกา ? ดินสอ ยางลบ ?กล่องนม ?กระป๋องน้ำดื่ม ขวด ?ซองขนมต่างๆ เป็นต้น

-การเขียนทัศนียภาพเบื้องต้น คอร์ส วาดเส้น นี้ เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการนำไปประยุกต์ในการขั้นสูงต่อไป เช่น การวาดท่าทางคน ?เขียนแบบ Plan สถาปัตยกรรม ? การเขียนทัศนียภาพ

โดยทุกคอร์ส เมื่อจบคอร์สแล้ว น้องๆ สามารถมาต่อคอร์ส เพื่อให้เกิดความชำนาญได้เรื่อยๆ โดยทุกคอร์ส จะมี Level ที่ยากขึ้นไป

น้องๆ สามารถเลือกวันเรียนได้????..ควรลงเรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง??ทุกคอร์ส ราคา 3,990 บาท? 10 คาบ คาบละ 3ชม.??ด่วน !! รีบสมัครเลย